Algemene voorwaarden - Privacy Verklaring– Betty Sluyzer – Betty Sluyzer Winkel – Gymbaby.nl

Samenvatting 

Betty Sluyzer heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen.
Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke informatie omgaan. 

Alle gegevens die worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.
De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is:
- het kunnen leveren van informatie voor boekbesprekingen. De naam en de leeftijd van de leerling worden gepubliceerd in het hoofdstuk Boekbesprekers op bettysluyzer.nl.
- het kunnen leveren van de door u bestelde producten. Wij vragen om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht (in verband met de aanhef).

Wij gebruiken elektronische beveiligingstechnieken om het verlies, de verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Door uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen we zien dat we veel vaste bezoekers en vaste klanten hebben.
Wij waarderen dit zeer en laten dit merken in de antwoordmail die u van ons krijgt.

Naar aanleiding van een verzoek kan elke geregistreerde bezoeker zijn of haar persoonlijke gegevens van bettysluyzer.nl en gymbaby.nl laten verwijderen.
Stuur hiervoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitgebreide Privacy Verklaring

Betty Sluyzer, gevestigd aan Rondeelstraat 8, 3813 ZV Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Betty Sluyzer
https://www.gymbaby.nl
https://www.bettysluyzer.nl
Rondeelstraat 8
3813 ZV Amersfoort
0031 642331757

Betty Sluyzer is de Functionaris Gegevensbescherming van Betty Sluyzer. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Betty Sluyzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Betty Sluyzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Betty Sluyzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Betty Sluyzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Betty Sluyzer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Betty Sluyzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij bewaren deze gegevens, totdat u bij ons een verzoek indient ter verwijdering.
Veel van onze klanten zijn vaste, terugkerende klanten.
De aan ons verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een koopovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Betty Sluyzer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Betty Sluyzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Betty Sluyzer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Betty Sluyzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Betty Sluyzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Betty Sluyzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemene voorwaarden Gymbaby.nl

De Babygym Webwinkel maakt onderdeel uit van de Betty Sluyzer Winkel.
De Betty Sluyzer Winkel is op 30 mei 2001 gevestigd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32086194

De verwerking van de bestellingen wordt uitgevoerd door Betty Sluyzer. Zij pakt de materialen in en verstuurt ze per post. 
U kunt de bestellingen ook afhalen, op afspraak.

Betty Sluyzer Winkel - Rondeelstraat 8 - 3813 ZV Amersfoort - 0031 642331757

De verzend- en administratiekosten kunnen tussentijds aangepast worden.
De kosten hangen voor een groot deel samen met de portokosten, die nogal vaak verhoogd worden. 
De verzend- en administratiekosten worden door het Babygym Webwinkel-programma uitgerekend op grond van het door ons ingevoerde gewicht van een besteld product.
Sommige artikelen, zoals een enkele cd of een klein boek, worden verstuurd in een bubbeltjesenvelop.
Andere artikelen, zoals een cd met poster, worden verstuurd in een doos.
Op een doos moeten we meer postzegels plakken dan op een envelop.
Dat snapt het webwinkel-programma niet.
Vandaar dat we het gewicht van sommige artikelen hebben verhoogd, zodat de juiste verzendkosten berekend worden. 
Het gewicht van een artikel kunt u vinden onder de tab productinformatie als u klikt op het product.

Betty Sluyzer is naast eigenaar van de Betty Sluyzer Winkel ook schrijfster, neerlandica en artiest.
Zij verstuurt de bestelde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling.
Als zij echter ergens in het land een voorstelling of workshop moet geven, kan het voorkomen dat de verzending een dag later plaatsvindt. 
U krijgt in elk geval zo snel mogelijk bericht.
Bestelt u vanuit een ander land dan Nederland of België, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u een artikel beschadigd ontvangt, kunt u dit binnen 14 dagen naar ons retourneren.
U krijgt dan na ontvangst van het beschadigde artikel een nieuw exemplaar opgestuurd.
Het beschadigde exemplaar kunnen wij dan op scholen en beurzen goedkoper aanbieden.

U kunt in de Babygym Webwinkel materialen kopen die Betty Sluyzer bedacht en geschreven heeft of waaraan zij heeft meegewerkt: cd's, posters, prentenboeken, kinderboeken en spelletjes.

Veel producten van Betty Sluyzer zijn al te bestellen op gymbaby.nl.
Betty Sluyzer heeft echter nog veel meer materialen gemaakt.
Die materialen zullen langzaam maar zeker worden toegevoegd aan gymbaby.nl.

Wilt u een ander product van Betty Sluyzer bestellen? Kijk voor meer cd’s, posters, boeken, kaarten, spelletjes en lespakketten op https://www.bettysluyzer.nl/

Veel producten zijn op voorraad. Sommige producten zijn echter uitverkocht.
Staat het product niet op gymbaby.nl én niet in de Betty Sluyzer Winkel, dan is het product niet op voorraad.
U kunt altijd een e-mail sturen met uw vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij maken gebruik van https://www.pay.nl als Payment Service Provider.
Voor de beveiliging van de e-books maken we gebruik van https://www.booxtream.com.
Betalingen via de pinautomaat gaan via https://www.pay.nl.
Gymbaby.nl wordt gehost door https://www.plugged.nl.
De artikelen worden in Nederland verzonden via https://www.post.nl.
De artikelen worden naar België verzonden via https://www.dpd.com

U kunt betalen met Ideal, MrCash/Bancontact en met PayPal. 

Akkoord

Indien u ons vrijwillig een bericht stuurt met uw persoonsgegevens, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons Privacy Statement en onze Algemene Voorwaarden.

Contact opnemen

Indien u nog vragen heeft over deze algemene voorwaarden en/of de privacy verklaring, over bettysluyzer.nl, gymbaby.nl, de Betty Sluyzer Winkel of over uw ervaringen met bettysluyzer.nl, dan kunt u contact met opnemen met Betty Sluyzer.

Babygym Webwinkel - Betty Sluyzer Winkel 
Rondeelstraat 8 - 3813 ZV Amersfoort 
Telefoon: 0031 6 42331757
Fax: 033 4331322 

IBAN - NL93 INGB 0008 1593 44 
BIC - INGBNL2A 

Handelsregister/Kamer van Koophandel – 32086194 
BTW nummer NL001186743B56

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Website: www.gymbaby.nl en www.bettysluyzer.nl 

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Algemene voorwaarden

  • Algemene voorwaarden gymbaby.nl